top of page

Terapideki Önemli Diğerleri

“Tedaviye gelen kişinin, süreç ilerledikçe kendi ego sınırlarını daha iyi çizmeye başlaması yakın beraberliklerinin dinamiğine de yansıdığından, bu durum onunla ortak yaşam (symbiosis) ilişkisi içinde olan eş, anne, baba vb. konumundaki diğer kişinin tedirgin olmasına neden olabilir. Eğer tedaviye gelen kişinin yakın ilişkide olduğu biri ona karşı suçluluk duyuyorsa, tedavi ortamında gıyaben yargılandığı sanısına kapılabilir.” (Engin Gençtan, Varoluş ve Psikiyatri).

Bir yakınınız terapiye başladığında onun değişimini görmek, duygularının yükselişini fark etmek şaşırtıcı gelebilir, sizi ürkütebilir ya da kaygılandırabilir. Terapi bir değişim sürecidir ve değişimin aşamaları vardır. Temelde farkındalık kazanmak, farkındalığı içselleştirmek ve nihayetinde dönüştürmektir. Her aşamada farklı keşifler olur, farklı duygular ortaya çıkabilir. Kişi kendi ihtiyaçlarını fark ettikçe davranışları değişebilir. Bu tamamen kendi dünyasıyla ilgilidir. Ama değişen bir birey eski ortamında yadırganabilir. Hele de en yakınları “sana yaramadı bu terapi, sen çok değiştin” gibi yakınmalarda bulunabilir. “yaramadı” yorumu dışardaki kişinin algı ve duygu dünyasına aittir, çünkü kişinin içsel yolculuğundan habersizdir. Terapide olanın hedefini terapist ve danışandan başkası bilemez. Birinci derece yakınların - önemli ötekiler- yakınması da çok anlaşılırdır. Çünkü onlar da kendi dünyalarına ait beklenti ve arzular içindedirler.

Burada tehlikeli olan şey tedavi sürecinin manipülasyonudur. Terapi sürecinde olanın ilişkide olduğu yakını ya sürece dahil olmak ister- o da seansa gelmek ister- ya terapi ücretini ödemez ya psikolojik baskıyla ne kadar da işlevsiz ve durumun kötü olduğuna dair kişiyi ikna etmeye çalışır… Kişiyi terapi sürecinden ne elde ettiğini anlatmaya zorlayabilir ki bu anlatılması çoğu zaman mümkün olmayan derin bir yaşantıdır. Elle tutulur, birinci derece önemli kişisini tatmin edecek yanıtı veremeyen dönüşmekte olan kişi zorlantılı hissedebilir, terapiyi bırakmak isteyebilir.

Terapiye gelen kişi olarak yakınlarınızdan, çevrenizden aldığınız tepkilerin ne kadar da “normal” ve anlaşılır olduğunu lütfen unutmayın. Terapi yolculuğunda iç dünyanızın virajlarını siz bile kestiremezken bunu etrafınıza anlatmak zor olacaktır. Anlatmaya çabalamak yerine bunun bir değişim - dönüşüm yolculuğu olduğunu hatırlayarak, sizin değişiminizle ilgili kaygılananları da anlayarak yolculuğunuza devam etmeniz yüreklice olacaktır. Sizi yüreklendiren bir terapistiniz var ise zaten ne güzeldir.😊

bottom of page